Wie zijn wij?

Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Bergeijk

Samenstelling januari 2024

Mart van de Vorst
Ik ben lid van de ASD sinds 2016. Ik heb als aandachtsgebied WMO, armoedebeleid en inburgering. Ik ben verpleegkundige van oorsprong en ben nu met pensioen. De laatste tien jaar van mijn werkzaam leven werkte ik bij zorgorganisatie RSZK (nu Oktober). Mijn werk was hoofd van het transferbureau, het bureau waar alle wachtlijsten voor de locaties worden bijgehouden en van waaruit contact is met mensen die op de wachtlijsten staan. Vanuit dat bureau wordt ook eventuele inzet van zorg en welzijn uitgezet. Momenteel ben ik o.a. ook vrijwilliger bij Wensambulance Brabant, secretaris van Alzheimer Nederland afdeling Zuidoost-Brabant. Als ASD lid probeer ik zo goed mogelijk mijn ogen en oren open te houden in Bergeijk om zo een beeld te hebben van wat er leeft in Bergeijk.
Anne Emans
Ik ben lid van de ASD sinds 2019. Ik ben arts, gepensioneerd, en heb de laatste 11 jaar van mijn werkzame leven gewerkt in de jeugdgezondheidszorg. Daarvoor heb ik, onder andere, zes jaar in Zuid Afrika, Soweto, onderwijs gegeven aan medische studenten over sociale oorzaken en sociale gevolgen van ziekten. Ik ben geboren in het westen van het land, ging als kind vaak naar Brabant op vakantie en heb altijd van dit stukje van Nederland gehouden. Ook trof ik een Brabantse man. Sinds 2003 woon ik in Bergeijk. Voor de ASD zet ik in de eerste plaats mijn ervaring en kennis op het gebied van jeugdgezondheid in. Verder volg ik voor de ASD het hele sociale beleid van de gemeente opbouwend kritisch en denk zo mee over de adviezen die de ASD aan de gemeente geeft.
Mijn naam is Ronnie Dekkers, woonachtig in Westerhoven, vader van een gezin met drie kinderen in de leeftijd van 7-10 en 15 jaar. Ik ben getrouwd met mijn echtgenote die werkzaam is in het basisonderwijs. Ik ben lid van de ASD sinds de oprichting en wil graag in brede zin bijdragen om Bergeijk samen met elkaar nog mooier te maken. Ik ben werkzaam voor Avans+ Hogeschool en Kempenhaeghe binnen de afdeling diagnostiek en behandeling. Daarnaast ben ik bestuurslid bij de landelijke Koepel van de ASD. Ik geloof in de kracht van ontmoeten, eigenaarschap en samen resultaten bereiken. Ik zet me extra in om ongekend talent te ondekken en te ontplooien. Bij het dorpsinitiatief WijWesterhoven participeer ik in de groep wij zorgen voor elkaar en ben ik lid van het bestuur. Binnen de ASD Bergeijk vervul ik de rol van voorzitter a/i.
Theo van Bakel
42 Jaar ben ik werkzaam geweest in de gehandicapten-, ouderen- en thuiszorg waarvan de laatste twintig jaar als bestuurder. Hier was ook een kleine woningcorporatie onderdeel van mijn werk. In Breda ben ik vijf jaar adviseur geweest van de Gezamenlijke Bredase Huurdersverenigingen, was ik klusser bij een inloophuis voor mensen met kanker en tuinman bij diverse ouderen. Begin 2022 zijn wij lid geworden van gemeenschap de Hooge Berkt in Bergeijk. Als lid van het bestuur vervul ik hier de functie van penningmeester. Ik vind het belangrijk om verbinding te hebben met de plaats waar ik woon en daar ook een actieve bijdrage aan te leveren. Als lid van de adviesraad sociaal domein hoop ik iets te kunnen betekenen voor mensen die niet altijd in staat zijn voor hun eigen belangen op te komen. Binnen de ASD vervul ik de rol van secretaris a/i.
Carina Pastoor
Mijn naam is Carina Pastoor. Sinds 3 jaar woon ik in Bergeijk en sinds maart 2023 ben ik gestart bij de ASD, omdat ik graag mijn steentje wil bijdragen aan de omgeving waarin ik woon. Mijn aandachtsgebieden binnen de Adviesraad zijn jeugd en armoedebestrijding. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als beleidsadviseur bij de gemeente Waalre. Na eerst gestart te zijn binnen het basisonderwijs ben ik, na het afronden van mijn opleiding orthopedagogiek, sinds 2017 werkzaam binnen het sociaal domein. Daarnaast heb ik een aantal jaren vrijwilligerswerk gedaan bij de stichting voor armoedebestrijding in Eindhoven. Ik hecht veel belang aan een (lokale) samenleving waarin er oog voor elkaar is en waarbij er ruimte is is voor iedereen om naar eigen vermogen mee te kunnen doen.
Mijn naam is Peet van Laar. Ik mag sinds kort de Adviesraad komen versterken. Mijn hart gaat uit naar alle mensen, die zich op de een of andere manier kwetsbaar voelen. Mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om makkelijk deel te nemen aan onze maatschappij. Daar maak ik me in mijn eigen bedrijf hard voor. En nu ook in de Adviesraad. De Adviesraad meer bekend maken bij alle mensen in gemeente Bergeijk. Maar vooral ook horen wat er voor hen belangrijk is. Daar wil ik graag aan bijdragen! Ik ben moeder in een samengesteld gezin met 6 (bijna) volwassen kinderen en werk al ruim 35 jaar met mensen. Zo breng ik de nodige (levens)ervaring met me mee.