Wat hebben wij gedaan?

Jaarverslagen

Elk jaar brengt de adviesraad ook een jaarverslag uit waarin wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar. Het geeft goed weer welke onderwerpen er in dat jaar actueel waren en op welke gebieden binnen het sociaal domein de gemeente met beleid bezig was. Wat waren de onderwerpen die dat jaar aan bod zijn geweest en op welke manier is de adviesraad hiermee aan de slag gegaan? In het jaarverslag zijn alle adviezen die dat jaar zijn uitgebracht integraal opgenomen.

 

Uitgebracht advies 2023