Wat doen wij?

De gemeente Bergeijk vindt het belangrijk dat mensen, die direct betrokken of afhankelijk zijn van voorzieningen of uitkeringen, invloed hebben op het beleid dat de gemeente bedenkt, ontwikkelt en uitvoert. Het beleid gaat met name om voorzieningen op het terrein van de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en Jeugdwet.

De gemeente heeft een klankbord nodig om te checken of de voorgestelde plannen wel de juiste zijn. De adviesraad zorgt als klankbord dat de belangen van de inwoners die te maken hebben met het sociaal domein voldoende worden vertegenwoordigd in de voorstellen.

Daarom bestudeert en bespreekt de adviesraad deze voorstellen in haar vergaderingen en waar nodig kan de adviesraad ook ongevraagd advies geven over de beleidsplannen van de gemeente.

Om tot goede adviezen te komen heeft de adviesraad contact met instellingen in het sociaal domein, met andere cliënt- en adviesraden, met betreffende ambtenaren en met wethouders. Tevens heeft de cliëntenraad overleg met de professionals werkzaam in het sociaal domein. Hierdoor kan de adviesraad gedegen en goed onderbouwde adviezen geven over het beleid van de gemeente Bergeijk binnen het sociaal domein.

Omdat het sociaal domein een breed werkveld beslaat heeft ieder lid van de adviesraad (samen met een ander lid) een specifiek aandachtsgebied bijvoorbeeld ouderen, jeugd, gezondheid of onderwijs. Door te werken met specifieke aandachtsgebieden is het mogelijk om extra aandacht te geven aan deze onderwerpen. Bovendien hebben de leden meestal expertise, ervaring en/of binding met het betreffende thema.

Aankomend jaar zullen naar verwachting de volgende onderwerpen aan de orde zijn:

  • Beleid Beschermd Wonen
  • Beleid WMO-voorzieningen
  • Kempische samenwerking m.b.t. Participatiewet

De adviezen en notities die wij dit jaar reeds uitgebracht hebben zijn de volgende: