Contact

Voor vragen of informatie kun je contact opnemen met:

  • De voorzitter van de ASD, Ab Czech
  • mail: asdbergeijk@gmail.com en telefoon: 06 2000 4451

Ook kun je contact opnemen met:

  • De secretaris van de ASD, Matthieu Jansen
  • Mail: asdbergeijk@gmail.com en telefoon: 06 3069 8570

Correspondentie kunt u desgewenst ook richten aan:

  • Het secretariaat van de ASD Bergeijk
  • p/a Kleine Kept 7, 5571 EV Bergeijk

Vergaderlocatie van de ASD is:

  • Het Aquinohuis
  • Dokter Rauppstraat 52, 5571 CH Bergeijk

De ASD is lid van de landelijke belangenorganisatie voor adviesraden sociaal domein:

Contactambtenaar voor de ASD bij de gemeente Bergeijk is: