Profiel Adviesraad Sociaal Domein Bergeijk

Waar gaat het sociaal domein over?

Lees verder...


Strategisch kader 2022 – 2026

De Adviesraad Sociaal Domein heeft haar Strategisch kader voor 2022 -2026 vastgesteld

Lees verder...


Advies jeugdbeleid

De Adviesraad Sociaal Domein heeft advies uitgebracht over de verordening jeugdhulp 2022

Lees verder...